Skip to main content

Enriched Housing Enhances Recovery of Limb Placement Ability and Reduces Aggrecan-Containing Perineuronal Nets in the Rat Somatosensory Cortex after Experimental Stroke.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
by Muralidhar, Shruti; Wang, Yun; Markram, Henry
texts
eye 20
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3893566
PubMed Central
by Song, Zhibin; Dang, Lijuan; Zhou, Yanling; Dong, Yanjiang; Liang, Haimao; Zhu, Zhengfeng; Pan, Suyue
texts
eye 12
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4145996
PubMed Central
by Pinto, Joshua G. A.; Jones, David G.; Murphy, Kathryn M.
texts
eye 22
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3664769
PubMed Central
by Baier, Bernhard; zu Eulenburg, Peter; Best, Christoph; Geber, Christian; Muller-Forell, Wibke; Birklein, Frank; Dieterich, Marianne
texts
eye 48
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3869980
PubMed Central
by Yu, Yung-Luen; Chou, Ruey-Hwang; Shyu, Woei-Cherng; Hsieh, Shu-Ching; Wu, Chen-Shiou; Chiang, Shu-Ya; Chang, Wei-Jung; Chen, Jia-Ni; Tseng, Yen-Ju; Lin, Yu-Hsuan; Lee, Wei; Yeh, Su-Peng; Hsu, Jennifer L; Yang, Cheng-Chieh; Hung, Shih-Chieh; Hung, Mien-Chie
texts
eye 29
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3628108
PubMed Central
texts
eye 29
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3968757
PubMed Central
by Ono, Takashi; Shindo, Keiichiro; Kawashima, Kimiko; Ota, Naoki; Ito, Mari; Ota, Tetsuo; Mukaino, Masahiko; Fujiwara, Toshiyuki; Kimura, Akio; Liu, Meigen; Ushiba, Junichi
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083225
PubMed Central
texts
eye 43
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4026759
PubMed Central
by Safaai, Houman; Zuo, Yanfang; Maravall, Miguel; Panzeri, Stefano; Diamond, Mathew E
texts
eye 42
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4125111
PubMed Central
by Catalan, Maria Jose; Ishii, Kenji; Bara-Jimenez, William; Hallett, Mark
texts
eye 33
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4027675